Schoolvisie

Schoolvisie

Pijler 1: "Welbevinden"

Welbevinden is de sleutel tot leren. Onze school is een warme plek waar iedereen zich veilig voelt. Kinderen ontwikkelen en leren als ze zich goed in hun vel voelen. Dat kinderen graag naar school komen, vraagt ook van leerkrachten bijzondere aandacht: een luisterend oor, een begeleidende aanpak voor wat hen bezig houdt, een schouderklop, een positieve aanmoediging. We zorgen er samen voor dat er een fijne sfeer heerst, een heel schooljaar lang. Kinderen mogen zijn wie ze zijn. Samen aan hetzelfde eind trekken, allemaal gedreven door dat ene waar we allemaal voor staan en wat we allemaal willen zijn: een hart voor kinderen. 

Pijler 2: "Taal":

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een prioriteit. We hebben taal immers continu nodig: tijdens het spelen, het leren, als middel om te communiceren. De diversiteit op onze school is een uitdaging én absoluut een meerwaarde waar we doelbewust mee omgaan. Wij zetten sterk in op taalvaardigheid van in de kleuterklas. Onze school creëert een krachtige zichtbare leesomgeving waar kinderen plezier beleven aan voorlezen en lezen.

Pijler 3: "Zorg":

Kinderen zijn nooit gelijk, maar gelijkwaardig. Dankzij onze zorg op maat kan ELK kind op z'n eigen tempo ontwikkelen. Er wordt zowel interactief als coöperatief gewerkt waarbij vooral het leerproces centraal staat. Zorg dragen voor onze kleuters en lagere schoolkinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van het voltallige schoolteam.

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs.

Pijler 4: "Samenwerken":

Door samen te werken op verschillende niveaus verhogen we de kwaliteit van ons onderwijs. We zijn één school met twee vestigingen met elk hun eigenheid waar we door middel van samenwerking verbondenheid creëren.

Via persoonlijk contact met de ouders vóór of na de school willen wij ervoor zorgen dat we samen in openheid de opvoedingsopdracht van de kinderen ter harte nemen.

Samen kunnen we meer dan alleen.


Pijler 5: "Schoolligging en –inrichting":

De ligging van onze school nodigt uit tot spelend leren in het groen en het ontdekken van een buurt die veel te bieden heeft. Gelegen aan de rand van de stad is onze school makkelijk en veilig bereikbaar.

Met een doordachte klasinrichting en een aantrekkelijke speelplaats verhogen we de betrokkenheid en stimuleren we het leren.