Schoolopvang

Schoolopvang

In opdracht van de stad Ninove verzorgt Infano vzw de voor- en naschoolse opvang in uw school.

Hier kan u meer informatie terugvinden.

Heeft u nog vragen, dan kan u altijd contact opnemen met de volgende personen: 

1. Infano vzw

Teambegeleider - coach Ster Ninove

Ann Dekens

0478/44 72 31

tecterninove@infano.be

Regiocoördinator Ster Ninove

Anoushka Sokoloff

0479/82.25.35


2. Directie

De Lettertuin - Seringenstraat 22 - 9400 Ninove

Joeri Van den Driessche

0474/83.16.94


1. Opvangmomenten

Exacte openingsuren en gsmnummer van de opvang: zie bijlage onderaan.

De opvang begint om 07u00 's morgens en eindigt een kwartier voor aanvang van de lestijden. 's Morgens is het laatste kwartier van de opvang door Infano vzw gratis.

's Avonds begint de opvang een kwartier na het beëindigen van de lestijden en duurt tot 17u30.

De school is verantwoordelijk voor de opvang tijdens het eerste kwartier na de lessen.

2. Breng- en afhaalmomenten

Bij het brengen en afhalen van de kinderen dienen de ouders zich telkens eerst aan te melden bij de begeleid(st)er. Na het uit registeren van het kind 's avonds is de ouder verantwoordelijk.

Indien derden de kinderen komen afhalen, moet dit schriftelijk worden gemeld (briefje met handtekening of in de schoolagenda) en moeten betrokkenen zich aan het onthaal melden.

Wanneer het kind alleen de opvang mag verlaten (deelname aan culturele, sportieve of een andere activiteit of om zelfstandig huiswaarts te keren) dient dit schriftelijk door de ouders meegedeeld te worden. De ouders dragen hiervoor de verantwoordelijkheid.

3. Afspraken in de opvang

In de opvang zijn er afspraken om de opvang op een kwalitatieve en structurele manier te laten verlopen. Infano vzw zorgt ervoor dat de normen en waarden van de school en Infano vzw hierin verweven zijn. We verwachten dat alle betrokkene partijen deze respecteren. Bij nalatigheid zal men overgaan tot een persoonlijk gesprek.

4. Ouderbijdragen

De opvang wordt dagelijks geregistreerd per opvangmoment. Zie bijlage onderaan.

Als je als ouder door onvoorziene omstandigheden niet voor sluitingstijd je kind(eren) kan ophalen in de opvang, moet je de opvang contacteren via het gsmnummer: Zie bijlage.

Ouders die niet verwittigen moeten een supplement van € 5 per begonnen half uur per kind betalen.

Herhaaldelijk te laat komen, kan leiden tot weigering in de opvang.

5. Tarieven schooldagen

De opvang wordt berekend € 0,75 per begonnen half uur met een maximum van € 1,50.

6. Facturatie

De facturatie wordt gedaan door Stad Ninove. Voor meer informatie kan u steeds terecht in de schoolbrochure.

7. Activiteiten en huiswerktoezicht

De opvang biedt de mogelijkheid om huistaken en lessen te laten maken voor de kinderen van de lagere school. Er wordt niet in alle scholen begeleiding gedaan, soms is er alleen toezicht.

8. Wat bij ongeval of ziekte? 

In het belang van je kind en de andere kinderen in de opvang is het belangrijk de dienst te informeren over medische problemen van je kind, die een gevaar kunnen betekenen voor de andere kinderen, voor de begeleid(st)ers of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleid(st)ers vragen.

Ouders worden verzocht hun arts te vragen bij voorkeur medicatie voor te schrijven die 's morgens en 's avonds door de ouders zelf kan worden toegediend. Wanneer het kind tijdens de opvang toch medicatie moet nemen, kan dit enkel op medisch voorschrift. De arts geeft toelating aan de begeleiding om bepaalde medicatie toe te dienen.

Wanneer een kind ziek wordt tijdens de opvang, nemen wij onmiddellijk contact op met één van de ouders. Wij vragen om je kind zo snel mogelijk af te halen. 

Hoewel de dienst de veiligheid van de kinderen moet garanderen, kan een ongeluk tijdens het spelen nooit uitgesloten worden. Bij een ongeval verwittigen wij de ouders of een andere contactpersoon. Indien de ouders niet onmiddellijk bereikbaar zijn, nemen we contact op met een arts of met de hulpdiensten in geval van noodsituaties.

De kinderen zijn verzekerd door de schoolverzekering tegen lichamelijke ongevallen wanneer zij onder toezicht staan van het personeel.

Schade aan brillen en kledij wordt niet vergoed.

9. Schoolvrije dagen en vakantiewerking

Infano vzw organiseert geen opvang tijdens schoolvrije dagen en vakantieperiodes. 

10. Annulering en wijziging inschrijving van schoolvrije dagen en vakantiewerking

Infano vzw organiseert geen opvang tijdens schoolvrije dagen en vakantieperiodes. 

11. Privacy

Bij Infano vzw wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze kinderen en ouders. In het privacyreglement is beschreven hoe Infano vzw omgaat met haar kind- en oudergegevens en wat de rechten zijn van de ouders. Voor vragen kan u steeds terecht op het centrale nummer 025827262

Bijlage

Contactgegevens

Gsmnummer 0493/40 52 52

opvang bus: 0489/40 16 20

Dit nummer dient gecontacteerd te worden indien u niet op tijd zal zijn om uw kind(eren) af te halen. Voor andere vragen of problemen, gelieve contact op te nemen met de teambegeleider-coach: 0487/44.72.31.

Ochtendopvang 7.00 uur tot 8.40 uur

Avondopvang 15.45 uur tot 17.30 uur

Tarieven ochtendbewaking: € 0,50 per begonnen kwartier met een maximum tot € 2,50

Tarieven avondbewaking: € 0,50 per begonnen kwartier met een maximum tot € 3,00 

Woensdagnamiddag geen opvang

Schoolvrije dagen en vakantiedagen cfr. schoolinfo